Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland

Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten

Samenvatting

In Nederland lopen er vanaf eind jaren negentig verschillende projecten met met herstelbemiddeling voor jeugdige daders. Zes van deze pilotprojecten zijn geëvalueerd. het doel van dit onderzoek is voldoende materiaal te verzamelen op basis waarvan een beslissing is te nemen over het al dan niet landelijk invoeren van herstelbemiddeling in (jeugd)strafzaken. Onderzocht is welke mogelijke effecten er zijn te constateren als gevolg van herstelbemiddeling en in hoeverre de (organisatorische) vorm waarin herstelbemiddeling plaatsvindt en/of de fase van het strafproces bepalend is voor geconstateerde effecten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
English Abstract

  1. Inleiding en opzet van het onderzoek
  2. De theoretische onderbouwing van herstelbemiddeling
  3. Dwarsdoorsnede van de herstelbemiddelingstrajecten voor jeugdigen
  4. Aantal bemiddelingen en deelnemers
  5. Vooraf aan het herstelgesprek: de aanmelding en de voorbereidende gesprekken
  6. De resultaten van herstelbemiddeling
  7. Tijdsduur en tijdsinvestering per bemiddeling
  8. Conclusies en aanbevelingen
Literatuurlijst
Bijlage 1: Gebruikte documenten
Bijlage 2 Interviews en gesprekken  

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Steketee, M., Woerds, S. ter, Moll, M., Boutellier, H.
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker instituut
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
9023242440
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Van Gorcum
Telefoon:
0592-379555
Fax:
0592-379552
Website:
www.vangorcum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland; een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten
Projectnummer:
1164
Operationele status:
Afgerond