Recidive 1997

Recidive 1997

Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van volwassen en jeugdige daders

Samenvatting

In dit rapport wordt ingegaan op de recidive onder alle volwassenen en jeugdige daders die in 1997 een straf of een maatregel kregen opgelegd. Per sanctie is nagegaan welk deel van de volwassenen en welk deel van de 12- tot 17-jarigen na de uitgangszaak in 1997 opnieuw in aanraking is gekomen met justitie. Dit onderzoek maakt deel uit van de WODC-Recidivemonitor.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2.  Methode van onderzoek
  3. Factoren die samenhangen met het vóórkomen van recidive
  4. Sancties voor volwassenen
  5. Sancties voor jeugdigen
  6. Slot   

Summary
Literatuur
Bijlage 1 Begeleidingscommissie
Bijlage 2 De WODC-Recidivemonitor
Bijlage 3 Voorspellingsmodel
Bijlage 4 Indeling van strafrechtelijke afdoeningen
Bijlage 5 Indeling van misdrijven naar aard en ernst
Bijlage 6 Tabellen volwassenen
Bijlage 7 Tabellen jeugd

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Blom, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
9054545992
Reeks:
Onderzoek en beleid 227
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.185

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive na sancties
Projectnummer:
01.092B
Operationele status:
Afgerond