Recidivemeting onder deelnemers van nieuw Positief Initiatief

Recidivemeting onder deelnemers van nieuw Positief Initiatief

Samenvatting

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Nieuw Positief Initiatief” van PI Noord-Holland Noord. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Tevens biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Resultaten
  4. Slot

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knaap, L.M. van der, Laan, A.M. van der, Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-07
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.190

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive onder deelnemers van het detentiefaseringsproject nieuw Positief Initiatief
Projectnummer:
1147B
Operationele status:
Afgerond