Recidive onder werkgestrafte jongeren

Recidive onder werkgestrafte jongeren

Samenvatting

In 2008 ging het Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit van start. Één van de doelstellingen van het programma is het verlagen van de 7-jaars recidive met 10%. Een van de deelprojecten is de ´Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd´ (ARWJ). Jeugdigen met een werkstraf vormen circa 55% van de totale groep jeugdige justitiabelen. Om de aanpak van de terugval onder werkgestrafte jeugd nader te kunnen bepalen, heeft de directie Justitieel Jeugdbeleid het WODC gevraagd de bestaande recidivecijfers van deze groep uit te splitsen.

Van deze factsheet bestaat sinds december 2013 een herziene versie, waarin ook de duur van de werkstraffen die in het kader van een transactie werden opgelegd is meegenomen.

 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alberda, D., Drost, V.A.M., Wartna, B.S.J.
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Fact sheets 2010-05
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive onder werkgestrafte jongeren
Projectnummer:
1983
Operationele status:
Afgerond