Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen

Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen

Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor jongeren die moeilijk te hanteren zijn binnen JJI’s op de groepen, teneinde de beslissing over invoering van ITA te onderbouwen. De doelen van de ITA zijn een betere ontwikkeling van de betrokken jongeren en meer veiligheid en rust op de groepen en voor het personeel. Het betreft hier de evaluatie van een kleine pilot met ITA van maximaal 20 jongeren op twee JJI locaties.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. ITA in theorie
  4. ITA in de praktijk
  5. Beantwoording onderzoeksvragen
Literatuur
Bijlage 1
Samenvatting
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veldt, M.C.A.E. van der, Campbell, E.E.
Organisatie(s):
WODC, PI Research
Plaats uitgave:
Duivendrecht
Uitgever:
PI Research
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
PI Research
Telefoon:
020 6501500
Fax:
020 6905327
Website:
www.piresearch.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Redenen voor doorplaatsen voor en na instellen ITA-afdelingen; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1750
Operationele status:
Afgerond