Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing

Een evaluatie

Samenvatting

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is een publiek-private samenwerking die tot doel heeft om die vormen van criminaliteit aan te pakken waarvan het bedrijfsleven slachtoffer wordt. De stijging van een aantal criminaliteitsproblemen waarmee specifieke bedrijfstakken geconfronteerd werden, bijvoorbeeld het aantal overvallen op banken, gaf aanleiding in 1992 tot de oprichting van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. In dit evaluatieonderzoek wordt gekeken naar de output en meerwaarde van de regionale platforms criminaliteitsbeheersing inzake samenwerking, verbetervoorstellen, et cetera.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Achtergrond van het ontstaan van de RPC's
  3. RPC's in de praktijk
  4. De RPC's volgens de deelnemers
  5. Resultaten van de RPC's
  6. Conclusies en aanbeveling
Bijlagen
Literatuur 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rooseboom, S.J., Driessen, F.M.H.M., Völker, B.G.M.
Organisatie(s):
WODC, Bureau Driessen
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.369

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
Telefoon:
030-2334779
E-mailadres:
bd@bureaudriessen.nl
Website:
www.bureaudriessen.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Regionale platforms criminaliteitsbeheersing
Projectnummer:
1260
Operationele status:
Afgerond