Geweld onder invloed

Geweld onder invloed

Evaluatie van een nieuwe werkwijze van de politie gericht op versterking van de informatiepositie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik door geweldplegers

Samenvatting

De afgelopen jaren is op drie pilotlokaties (politieregio's IJsselland, Zeeland en Gelderland-Midden) gewerkt aan het opbouwen en testen vaan een nieuwe wijze van informatie verzamelen over middelengebruik door geweldplegers. Hierdoor wil men het zicht op de aard en de omvang van middelengebruik door geweldplegers verbeteren, zodat duidelijk wordt wat het belang is van extra investeringen op dit vlak. Daarnaast richt men zich in de pilots op het verkennen van de mogelijkheden om een verbeterde informatiepositie van de politie ook zo in te kunnen zetten, dat deze ondersteunend is bij het maken van keuzes over de best passende justitiële en preventieve maatregelen gericht op vermindering van recidive onder geweldplegers.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Aard en omvang van alcohol- en drugsgerelateerd geweld
  3. Juridische knelpunten bij het vaststellen en registreren van alcohol- en/of drugsgebruik in relatie tot geweldsdelicten
  4. Juridische grenzen vn informatieoverdracht in geval van gewelplegers 'onder invloed'
  5. Samenvatting en aandachtspunten
  6. De bruikbaarheid van gehanteerde tests op alochol- en drugsgebruik
  7. Conclusies
Summary
Bijlagen
Literatuurlijst 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bruinsma, M., Balogh, L., Muijnck, J. de
Organisatie(s):
WODC, IVA Beleidsonderzoek en Advies
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-6835-4362
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
IVA beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg
Telefoon:
013 4668466
Fax:
013 4668477
Website:
www.iva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Registratie door de politie van alcohol- en harddrugsgebruik bij geweldsdelicten en de afgestemde preventieve en/of repressieve reactie
Projectnummer:
1483
Operationele status:
Afgerond