Scenario's en dynamisch beleid

Wetgeving en beleid / Wetgevingstechniek

Scenario's en dynamisch beleid

Onderzoek naar de scenariomethode als instrument voor ex ante toetsing van wet- en regelgeving en ontwikkeling van dynamisch beleid : Casus : artikel 20 van de nieuwe Drank- en Horecawet

Samenvatting

Dit is de rapportage van een onderzoek naar de geschiktheid van de scenariomethodologie als instrument voor ex ante toetsing van wet- en regelgeving. Daarnaast is de combineerbaarheid van de scenariomethode met de handhavingstoets 'Tafel van Elf' en de geschiktheid van de scenariomethode voor ontwikkeling van dynamisch beleid onderzocht.
Als casus voor het praktijkgerichte gedeelte van het onderzoek is gekozen voor ex ante toetsing van artikel 20 van de nieuwe Drank- en Horecawet en het hiervoor ontwikkelde handhavingsregime.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Scenario's: achtergrond en methodologie
  3. Methodeontwerp
  4. De casus
  5. Scenario's voor artikel 20 van de nieuwe DHW
  6. Scenario's en de Tafel van Elf
  7. Ontwikkeling van dynamisch beleid
  8. Conclusies
Literatuur
Bijlagen
Englisch summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Janssen, N., Ruijter, P., Gramberger, M.
Organisatie(s):
De Ruijter Management, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
De Ruijter Management
Jaar van uitgave:
2002
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.705

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Scenario als ex ante toetsing
Projectnummer:
01.089
Operationele status:
Afgerond