Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten

onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Samenvatting

De overheid voert een actief beleid om burgers op te roepen tot (zelf)redzaam gedrag in rampsituaties. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat burgers schade toebrengen aan zichzelf of anderen. Tevens kunnen zich situaties voordoen waarbij hulpverleningsdiensten schade toebrengen aan derden. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij burgers (die wel of niet zelfredzaam of redzaam zijn) schade veroorzaken:

 1. Situatie tijdens een ramp/incident (warme fase): de burger redt
  a. De burger redt spontaan (hulpverlening is nog niet aanwezig)
  b. De burger redt op verzoek van de hulpverlening
  c. De burger loopt zelf schade op 
 2. Aansprakelijkheid van de veiligheidsregio/gemeenten ten opzichte van derden
  a. Situatie tijdens een ramp, incident, calamiteit of oefening
  b. Situatie bij een loze melding
In het onderzoek wordt onderzocht hoe de aansprakelijkheid in zulke situaties is geregeld.
Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).

Inhoudsopgave

Samenvatting
Inleiding
Leeswijzer

 1. Onderzoeksopzet
 2. Onderzoeksresultaten
 3. Suggesties voor verder onderzoek
 4. Aanbevelingen en suggesties

Bijlagen
Eindnoten
Colofon

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Alst, S.
Organisatie(s):
Yacht, WODC
Uitgever:
Yacht
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schade- en aansprakelijkheidsvraagstukken
Projectnummer:
2072
Operationele status:
Afgerond