Schatting van aantal in Nederland verblijvende Antillianen die niet ingeschreven zijn in de GBA

Schatting van aantal in Nederland verblijvende Antillianen die niet ingeschreven zijn in de GBA

Een 'capture-recapture'-analyse

Samenvatting

In dit rapport worden schattingen van het aantal Antillianen dat in Nederland verblijft zonder ingeschreven te zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gepresenteerd. De schattingen zijn gebaseerd op de zgn. ‘capture-recapture’ methode. Twee bestanden zijn door het CBS gekoppeld, namelijk de GBA en het Herkenningsysteem van de politie (HKS). Er zijn uitsplitsingen van de schattingen naar leeftijd, geslacht, het al dan niet hebben van antecedenten, het al dan niet zijn van harddruggebruiker, verblijfsduur en burgerlijke staat. Er worden ook schattingen gepresenteerd welk percentage van elke groep bekend is in HKS. De capture-recapture methode maakt gebruik van een aantal vooronderstellingen. De houdbaarheid van deze vooronderstellingen wordt gedetailleerd besproken.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heijden, P. van der, Zwane, E., Hessen, D.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Utrecht - Faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht - IOPS
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
IOPS-Utrecht, Universiteit Utrecht
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.320

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht, Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Psychometrie en Sociometrie

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schatting aantal niet-geregistreerde Antillianen in Nederland
Onderzoeker(s):
Heijden, P. van der
Projectnummer:
1351
Operationele status:
Afgerond