Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders

Afspraken met betrekking tot kinderen bij scheiding van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders

Een rechtsvergelijkend onderzoek

Samenvatting

In het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel inzake de bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (TK II 2004–2005, 30 145) wordt voorgesteld dat een verzoekschrift tot echtscheiding een ouderschapsplan moet bevatten. In de wetgevingsvoorbereiding is de vraag opgekomen of bij de eventuele inwerkingtreding van deze wet, er een ongewenst verschil ontstaat met de groep kinderen van ouders die ongehuwd, dan wel niet-geregistreerd zijn (geschat op 18.000 per jaar). Met het oog hierop is in dit onderzoek nagegaan of voor deze groep kinderen in Europese landen zoiets bestaat als het maken van afspraken over onderwerpen waarin het ouderschapsplan voorziet bij het uiteen gaan van ongehuwde/niet-geregistreerde ouders.

Inhoudsopgave

Nederlandse samenvatting
Engelse samenvatting

  1. Aanleiding tot het onderzoek
  2. Selectie van relevante Europese landen
  3. Afspraken omtrent kinderen bij het verbreken van een informele relatie in Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Servië
  4. Vergelijkende analyse op basis van de onderzoeksvragen 2,3 en 4

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Antokolskaia, M.V., Coenraad, L.M.
Organisatie(s):
WODC, Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Privaatrecht
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Scheiding van ongehuwde ouders
Onderzoeker(s):
Antokolskaia, M.V.
Projectnummer:
1501
Operationele status:
Afgerond