Schijn van partijdigheid rechters

Civiel recht en civiel proces / Onafhankelijkheid

Schijn van partijdigheid rechters

Samenvatting

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

 • Hoe vaak en in welke gevallen wordt er gewraakt en met welk resultaat?
 • Hoe vaak en in welke gevallen hebben procespartijen aanleiding gezien om een rechter te wraken zonder dat zij daadwerkelijk hebben gewraakt en waarom hebben zij ervan afgezien?
 • Hoe vaak en in welke gevallen doen rechters een beroep op verschoning?
 • Hoe vaak en in welke gevallen trekken rechters zich terug van een zitting vanwege schijn van partijdigheid?
 • In hoeverre wordt een verschoningscode ter voorkoming van schijn van partijdigheid wenselijk geacht en wat moet de vorm en status van die code zijn?
 • Welke voor- en nadelen verwacht men van een verschoningscode?
 • Welke andere maatregelen worden onderschreven ter voorkoming van (schijn van) partijdigheid van rechters?
 • In hoeverre worden bepaalde (neven)functies niet verenigbaar beschouwd met de functie van rechter?

Inhoudsopgave

Gebruikte afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Wraking
 3. Verschoning en terugtrekking
 4. Verschoningscode
 5. Onverenigbare nevenfuncties
 6. Conclusies

Summary
Literatuur

Bijlagen

 1. Samenstelling begeleidingscommissie
 2. Aanbevelingen Rechtbank Arnhem
 3. Jurisprudentie EHRM
 4. Dossieronderzoek
 5. Vragenlijstonderzoek
 6. Vragenlijsten
 7. Wrakingsredenen dossieronderzoek
 8. Tabellen bij hoofdstuk 2
 9. Tabellen bij hoofdstuk 3
 10. Tabellen bij hoofdstuk 4
 11. Schijn van partijdigheid in de media
 12. Leidraad registratie nevenfuncties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter, Kuppens, J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9054542446
Reeks:
Onderzoek en beleid 199
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.711

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schijn van partijdigheid rechters
Onderzoeker(s):
Voert, M. ter
Projectnummer:
01.086
Operationele status:
Afgerond