Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in 'Verbal Judo'

Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in 'Verbal Judo'

Samenvatting

In dit onderzoek is informatie verzameld over de toepassing, ervaringen en werkzaamheid van de training Verbal judo, op grond waarvan een onderbouwde beslissing kan worden genomen over het continueren van deze training, alsmede over de noodzaak om hier nader - kwantitatief - onderzoek naar te verrichten. 'Verbal Judo' is een methode waarbij mensen anderen op een kalme en empathische manier tegemoet treden om medewerking van de ander te verkrijgen en escalatie van conflicten te voorkomen. Dit trainingsprogramma wordt op grote schaal gebruikt door personeel van politie en gevangenissen in de Verenigde Staten.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies
Algemene inleiding
Deel A: Planevaluatie
Deel B: Procesevaluatie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ditzhuijzen, J. van, Plaisier, J.
Organisatie(s):
WODC, Impact R&D
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Impact R&D
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-79262-01-4
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.558

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Scholing Verbal Judo
Projectnummer:
1527
Operationele status:
Afgerond