Evaluatie Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring

Evaluatie Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring

Samenvatting

De schriftelijke slachtofferverklaring is op 1 mei 2004 landelijk ingevoerd na een aantal pilots. Vanaf 1 januari 2007 wordt ook het spreekrecht ingevoerd. De schriftelijke slachtofferverklaring zal vanaf dat moment als alternatief worden aangeboden voor het spreken ter terechtzitting. Een uitgebreide evaluatie van het spreekrecht zal 3 jaar na invoering van de wet uitgevoerd worden.  De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Op welke wijze verloopt het proces van de totstandkoming van een schriftelijke verklaring? Zijn er knelpunten? En zo ja, welke? Hoeveel schriftelijke verklaringen worden er opgesteld respectievelijk ter zitting ingebracht? En hoe wordt de schriftelijke slachtofferverklaring gewaardeerd in relatie tot het spreekrecht?

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Opzet van het onderzoek
 3. Kaderstelling
 4. Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring parket Den Haag
 5. Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring parket Utrecht
 6. Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring parket Alkmaar
 7. Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring parket Roermond
 8. Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring parket Assen
 9. Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring parket Middelburg
 10. Ervaringen van rechters en raadslieden
 11. Conclusies

Samenvatting
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kool, R.S.B., Passier, R.C., Beijer, A.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht
Jaar van uitgave:
2006
Signatuur:
Ra 13.394

Bestelinformatie

Adres:
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Universiteit van Utrecht
Telefoon:
030 2537137
Fax:
030 2537028
Website:
www.law.uu.nl/straf/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schriftelijke slachtofferverklaring
Projectnummer:
1334
Operationele status:
Afgerond