In de schuld, in de fout?

In de schuld, in de fout?

Schuldenproblematiek en crimineel gedrag bij adolescenten en jongvolwassenen

Samenvatting

Steeds meer jongeren steken zich flink in de schulden. Het onderwerp schuldsanering heeft al de aandacht van Justitie, SZW en Financiën, maar ook vanuit een oogpunt van preventie lijkt het nuttig om het onderwerp nader uit te diepen. De probleemstelling is als volgt geformuleerd:

  • Is er verband tussen schuldenproblematiek en crimineel gedrag van adolescenten en jongvolwassenen?
  • Dient de schuldenproblematiek als uitvloeisel van één of meer risicofactoren voor crimineel gedrag te worden bezien, en zo ja, hoe en welke?
  • Vormen (grote) schulden een risicofactor voor of zijn zij eerder een gevolg van criminaliteit van adolescenten en jongvolwassenen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Abstract
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  4. Conclusies en aanbevelingen
  5. Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoeve, M., Jurrius, K., Zouwen, M. van der, Vergeer, M., Voogt, M., Stams, G.J.
Organisatie(s):
WODC, Kohnstamm Instituut, Forensische orthopedagogiek - Universiteit van Amsterdam, Stichting Alexander
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Kohnstamm Instituut (i.s.m. Stichting Alexander)
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-6813-926-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Kohnstamm Instituut
Telefoon:
020-5251226
Website:
www.kohnstamminstituut.uva.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Schuldenproblematiek als risicofactor
Projectnummer:
1940
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie