Een keer is genoeg

Een keer is genoeg

verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces

Samenvatting

Slachtoffers van een strafbaar feit zullen, als het tot een straf­zaak komt, ook vaak getuige zijn in de strafzaak. Er zijn signalen dat dit mogelijk leidt tot secundaire victimisatie. Doel van dit onderzoek is een verkenning van de vraag op welke wijze politie, OM en rechterlijke macht met slachtoffers in hun positie als getuigen omgaan, meer in het bijzonder of er regelmatig sprake lijkt te zijn van verergering van het leed of de schade van het slachtoffer door of in de context van het getuigenverhoor. Het gaat vooral om slachtoffers van ernstige delicten. Er is zowel naar volwassenen als kinderen gekeken.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Secundaire victimisatie: een theoretische verkenning
  3. De positie van slachtoffers in het strafrecht
  4. Melding en aangifte bij de politie
  5. Het opsporingsonderzoek
  6. Beslissingen over voorlopige hechtenis, vervolging en de wijze van afdoening
  7. Het verhoor bij de rechter-commissaris
  8. De terechtzitting
  9. Uitspraak, hoger beroep en executie
  10. Samenvatting en conclusies
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijers, M., Boer, M. de
Organisatie(s):
Marjan Wijers Research & Consultancy, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Marjan Wijers Research & Consultancy
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Marjan Wijers Research & Consultancy
Contactpersoon:
Marjan Wijers
Telefoon:
06-30546012
E-mailadres:
m.wijers@hetnet.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces
Projectnummer:
1685
Operationele status:
Afgerond