Onderzoek signalering

Civiel recht en civiel proces / Buurtjustitie

Onderzoek signalering

Inventariserende fase - eindrapport

Samenvatting

Als onderdeel van het actieprogramma dat in het kader van “Jeugd Terecht” is opgesteld brengt dit onderzoek in kaart welke locale en regionale initiatieven op het gebied van signalering en doorverwijzing van jeugdigen die in contact met de politie zijn geweest, in Nederland ontwikkeld zijn. Tevens worden de gehanteerde werkwijze(n) beschreven en wordt nagegaan welke resultaten m.b.t. snelheid en kwaliteit van signalering en doorverwijzing met deze projecten behaald zijn en tegen welke kosten? Mede op basis van de onderzoeksresultaten zal een beslissing genomen worden over het landelijk invoeren van signaleringsgesprekken als instrument om (herhaling van) strafbaar gedrag bij jeugdigen te voorkomen.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dekkers, S., Homburg, G.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2004
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Signaleringsgesprekken
Onderzoeker(s):
Homburg, G.
Projectnummer:
1145
Operationele status:
Afgerond