Situeren met beleid

Strafrecht en strafproces / Herziening rechterlijke organisatie

Situeren met beleid

Een onderzoek naar het nevenlocatiebeleid van rechtbanken

Samenvatting

In dit onderzoek stond de doelmatigheid en bereikbaarheid van de gerechten centraal. De optimale schaal voor gerechten bestaat volgens de respondenten uit vijftig à zeventig rechters. Voor een objectieve beoordeling moet deze constatering volgens de onderzoekers nog wel nader worden onderzocht. De respondenten geven tevens aan dat kleine gerechten (minder dan dertig rechters) kwetsbaar zijn; zij hebben te weinig mogelijkheden tot specialisatie en kunnen snel in de problemen komen wat de ondersteuning betreft. Een belangrijke aanbeveling is om experimenten te starten waarbij kleinere arrondissementen gaan samenwerken. In het nevenlocatiebeleid van de rechtbanken dient tot uitdrukking te komen dat een nevenlocatie in principe de vorm krijgt van een nevenzittingsplaats; letterlijk alleen een ruimte waar zittingen worden gehouden.

Inhoudsopgave

  1. Aanleiding en onderzoeksvraag
  2. Omgevingsverkenning
  3. Achtergronden van het nevenlocatiebeleid
  4. De context van het nevenlocatiebeleid
  5. Bereikbaarheid
  6. Schaal en organisatie
  7. Slotbeschouwing

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Struiksma, N., Edzes, A.J.E., Winter, H.B., Herweijer, M., Vermeer, F.R.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde , Rijksuniversiteit Groningen - Centrum voor Arbeid en Beleid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2000
ISBN:
9036712564
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.235

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Situeren met beleid
Projectnummer:
99.067
Operationele status:
Alleen publicatie