Slachtoffers en aansprakelijkheid

Criminologie en victimologie / Secundair slachtofferschap

Slachtoffers en aansprakelijkheid

Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht - Deel 1: terreinverkenning

Samenvatting

Bij herzieningen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht wordt er vaak veronderstellende wijze vanuit gegaan hoe slachtoffers en hun nabestaanden over een dergelijke herziening denken en in hoeverre het aan hun behoeftes tegemoet komt. Het zijn echter vaak niet meer dan hypotheses op basis waarvan nieuwe wetgeving mede vorm wordt gegeven. Hetzelfde geldt voor literatuur waarin kritiek op deze wetgeving wordt geuit. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoekspopulatie en groepsindeling
  3. Literatuuronderzoek
  4. Focusbijeenkomsten
  5. Interviews met letselschadeslachtoffers en naasten
  6. Synthese en beschouwingen over het vervolgonderzoek      

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huver, R.M.E., Wees, K.A.P.C. van, Akkermans, A.J., Elbers, N.A.
Organisatie(s):
WODC, VUMC, EMGO instituut
Plaats uitgave:
Amsterdam/Den Haag
Uitgever:
Interfacultatair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 13.508

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Slachtoffers en aansprakelijkheidsrecht
Onderzoeker(s):
Akkermans, A.J.
Projectnummer:
1345
Operationele status:
Afgerond