Continuïteitsplannen ICT / elektriciteit

Continuïteitsplannen ICT / elektriciteit

inventarisatie van continuïteitsplannen in geval van grootschalige uitval van ICT en/of elektriciteit bij gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, politieregio's en waterschappen

Samenvatting

Dit onderzoek bouwt voort op een onderzoek uit 2010 door het Crisis Onderzoeksteam (COT) naar de continuïteit bij de uitval van elektriciteit en ICT binnen de vitale sectoren dat o.a. heeft uitgemond in een informatiepakket voor burgers en voor continuïteitsmanagementen. In deze rapportage worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Hoeveel procent van de organisaties binnen de sectoren Openbaar Bestuur en Openbare Orde en Veiligheid beschikt eind 2011 over een (vastgesteld) continuïteitsplan voor de uitval van ICT of elektriciteit?
  2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Uitgangssituatie: voorjaarsmeting
  3. Status van het plan en deelname aan de schrijfsessies
  4. Redenen waarom organisaties (nog) geen continuïteitsplan hebben
  5. Implementatie van continuïteitsplannen
  6. Perceptie van risico's en mate van eigen voorbereiding op uitval
  7. Inhoud van continuïteitsplannen
  8. Conclusies en slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dorssen, M. van, Holzmann, M., Franx, K., Rens, L.
Organisatie(s):
Berenschot Groep, I&O Research, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht/Hoorn
Uitgever:
Berenschot Groep / I&O Research
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Berenschot
Telefoon:
030 2916916
Fax:
030 2947090

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Stand van zaken continuiteitsplannen van de sectoren OB en OOV; ten aanzien van uitval van elektriciteit of ICT
Projectnummer:
2079
Operationele status:
Afgerond