Suïcides in detentie

Criminaliteit en delicten / Zelfmoord

Suïcides in detentie

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar de mogelijkheid om gedetineerden met hoog suïciderisico bij binnenkomst in een huis van bewaring te onderscheiden van gewone gedetineerden. De achtergrond van dit onderzoek was gelegen in het feit dat suïcides in detentie in de belangstelling staan van het Ministerie van Justitie en in het relatief hoge aantal suïcides in detentie in de jaren 1995 en 1996. Momenteel wordt gewerkt aan protocollering van preventiemaatregelen; penitentiaire inrichtingswerkers worden geschoold in het herkennen van en omgaan met suïciderisico en psychologen hebben cursussen gevolgd in de herkenning van suïciderisico. De vraag bestond echter of het mogelijk is om suïcidale gedetineerden bij binnenkomst in een huis van bewaring te herkennen met hulp van een screeningsinstrument en hoe zo'n instrument er zou moeten uitzien. Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat in dit boek wordt beschreven.

Inhoudsopgave

  1. De dreiging van suïcide
  2. Risicofactoren
  3. Methode van onderzoek
  4. Suïcides in detentie
  5. Risicofactoren
  6. Emoties en motieven
  7. Screening op suïciderisico
  8. Conclusies en aanbevelingen

Samenvatting
Referenties
Dankwoord
Over de auteurs

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Blaauw, E., Kerkhof, A.J.F.M.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.977

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Suïcides in detentie
Projectnummer:
98.097
Operationele status:
Alleen publicatie