Systeemhaat onder jongeren

Criminaliteit en delicten / Rechts-extremisme

Systeemhaat onder jongeren

een inventarisatie en aanzet tot verklaring

Samenvatting

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het actieplan Polarisatie en Radicalisering 2007-2011. Er zijn signalen uit de praktijk dat er een groeiende groep jongeren (15-25 jaar) is, die de overheid wantrouwt en dit uit door zich af te keren van de samenleving of door het vernielen van spullen in de eigen woonomgeving (à la banlieue-problematiek).
In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:
Zijn er in Nederland jongeren die zich uit haat tegen 'het systeem' radicaal afkeren van alle instituties en maatschappelijke verbanden en, voor zover dit het geval is, hoe valt dit fenomeen met de bestaande historische en sociaalpsychologische kennis te duiden en te verklaren en wat zijn de mogelijke maatschappelijke consequenties van het fenomeen?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en onderzoeksopzet
  2. Resultaten van de verkenning
  3. Een historische duiding van het fenomeen
  4. Een sociaal-psychologische benadering
  5. Conclusie: wat is er en wat valt te verwachten?
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meershoek, A.J.J., Vries, de P.W. de
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Faculteit Management en Bestuur , WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Institute of Governance Studies
Jaar van uitgave:
2012

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Systeemhaat onder jongeren
Projectnummer:
2101
Operationele status:
Afgerond