Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden

Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden

Een rechtsvergelijkend onderzoek

Samenvatting

De doelstelling van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 is tweeledig: a. het verzekeren van de onmiddellijke terugkeer van kinderen die ongeoorloofd zijn overgebracht of worden vastgehouden in een verdragsland; b. de eerbiediging van het in een verdragsland bestaande recht betreffende het gezag en betreffende het omgangsrecht. Thans vertegenwoordigen de medewerkers van de Centrale autoriteit (CA) de in andere landen achtergebleven ouders in gerechtelijke procedures in Nederland waarin met betrekking tot het ongeoorloofde kind een teruggeleidingsbevel wordt verzocht. Nederland en Australi√ę zijn de enige landen waarin de procesvertegenwoordiging van de achtergebleven ouder zo is georganiseerd. Dit is de rapportage¬†van een vergelijkend onderzoek naar de functie en taken van de CA in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden.

Inhoudsopgave

S.amenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland
  3. Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Engeland & Wales
  4. Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Frankrijk
  5. Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Zweden
  6. Vergelijkende analyse op basis van de onderzoeksvragen
Lijst van geraadpleegde literatuur en rapporten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Antokolskaia, M.V., Ruitenberg, G.C.A.M.
Organisatie(s):
WODC, Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Privaatrecht
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beschrijving van taak en werkzaamheden van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in enkele landen
Projectnummer:
1636
Operationele status:
Afgerond