Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen

Wetgeving en beleid / Personeelsbeleid

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen

Welke prikkels dragen hieraan bij?

Samenvatting

De huidige praktijk van het volgen van opleidingen bij de politie is dat politiemensen door hun werkgevers aangemeld worden bij de Politieacademie (PA) voor het volgen van opleidingen en dat vervolgens de kosten van de opleiding en de studietijd door de werkgevers worden vergoed. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat een politiemedewerker op eigen initiatief en met eigen investering in tijd en of geld (als 'zelfmelder') een opleiding aan de PA gaat volgen. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kunnen politiemensen gestimuleerd c.q. gefaciliteerd worden, om in de toekomst meer als zelfmelder - op (deels) eigen initiatief, met (gedeeltelijke) inzet van eigen tijd en/of geld - een vervolgopleiding te volgen, en kan flexibilisering van het politieonderwijs daar een rol in spelen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Inleiding
  2. Huidige stand van zaken met betrekking tot politieonderwijs
  3. Opleidingsdeelname tot nu toe
  4. Verwachte deelname aan vervolgopleidingen en bereidheid tot eigen initiatief, eigen betaling en leren in eigen tijd
  5. Prikkels voor het volgen van een vervolgopleiding
  6. Prikkels ter vergroting van het aantal zelfmelders
  7. Belangrijkste bevindingen en slotconclusies
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gerards, R., Künn-Nelen, A., Verhagen, A.
Organisatie(s):
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) - Maastricht University, WODC
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) - Maastricht University
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-5321- 516-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Telefoon:
043-3883647
Fax:
043-3884914
E-mailadres:
secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl
Website:
www.roa.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderwijsbehoeften politie voor de komende jaren en flexibilisering van het onderwijs
Projectnummer:
2225
Operationele status:
Afgerond