Tempo van de wetgevingsprocedure 1994-1999

Wetgeving en beleid / Wetgevingstechniek

Tempo van de wetgevingsprocedure 1994-1999

Samenvatting

Uit de Staatsbladen van de afgelopen 5 jaar (1994-1999) is een inventarisatie van de daarin verschenen wetten in formele zin gemaakt. Daarbij zijn de begrotingswetten apart vermeld. De wetten zijn gerubriceerd naar de kenmerken: wijzigingswet of nieuwe regeling, departement van herkomst, al dan niet uitvoering van EG-verplichting, al dan niet voorkomend in regeerakkoord. De behandelingstijd is gemeten door de tijdstippen van eerste aankondiging van het ambtelijk ontwerp tot aan de inwerkingtreding te bezien.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voermans, W.J.M., Eijlander, Ph., Meer, R.C.M. van
Organisatie(s):
Katholiek Universiteit Brabant - Centrum voor Wetgevingsvraagstukken, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholiek Universiteit Brabant - Centrum voor Wetgevingsvraagstukken
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.188

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tempo van de wetgevingsprocedure 1994-1999
Projectnummer:
99.150
Operationele status:
Alleen publicatie