Terugvordering van Staatssteun

Terugvordering van Staatssteun

Een rechtsvergelijkend onderzoek

Samenvatting

Wanneer een instantie van een EU-lidstaat in strijd met de EG-voorschriften staatssteun heeft verleend, kan de Europese Commissie op grond van haar toezichthoudende bevoegdheid bevelen dat deze steun wordt teruggevorderd. Uit een voorafgaande analyse van de rechtspraak van het HvJEG concludeerde de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER)-werkgroep ‘Trends in de rechtspraak’ in juli 2002, dat de Nederlandse wetgeving onvoldoende is toegesneden op het terugvorderen. Doel van dit onderzoek is op basis van een verkennende studie in vijf andere EU-landen, na te gaan in hoeverre buitenlandse wetsystemen en uitvoeringspraktijk handvatten bieden voor (wetswijzigingen in) Nederland.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Inleiding

  1. Europese staatssteunregelingen
  2. Analyse Nederland
  3. Landenstudies
  4. Samenvatting en conclusies
Lijst van aangehaalde jurisprudentie
Lijst van aangehaalde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Waard, B.W.N. de, Moor-van Vugt, A.J.C. de, Beers, A.A.L., Poorter, J.C.A. de, Slooten, G.J. van
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Tilburg, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Schoordijk Instituut
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Terugvordering van ten onrechte verstrekte staatssteun
Onderzoeker(s):
Moor-van Vugt, A.J.C. de
Projectnummer:
1105
Operationele status:
Afgerond