Toezicht met camera's

Toezicht met camera's

Toepassing, effectiviteit en juridische aspecten

Samenvatting

Overal ter wereld worden in toenemende mate camera-systemen, ook wel Closed Circuit Television (CCTV) genoemd, ingezet, onder andere ter ondersteuning van bewaking en beveiliging. Ook in Nederland is dat het geval, alhoewel daarover nauwelijks (schriftelijke) informatie beschikbaar is. De voorliggende rapportage bestaat uit twee delen, die min of meer op zichzelf staan. Het gaat hier om een literatuurverkenning met betrekking tot de toepassing en effectiviteit van cameratoezicht en een beschouwing over de juridische aspecten daarvan. Bij de beschouwing wordt niet alleen weergegeven wat er in de literatuur is gevonden over de juridische aspecten van cameratoezicht, maar wordt ook een interpretatie gegeven van deze informatie.

Inhoudsopgave

Voowoord
Cameratoezicht
CCTV en het recht in Nederland
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baas, N.J., Cozijn, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Onderzoeksnotities 1996/05

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toezicht met camera's
Projectnummer:
199605
Operationele status:
Alleen publicatie