Toezicht buiten de muren

Toezicht buiten de muren

Een systematische review van extramuraal toezicht op TBS-gestelden en vergelijkbare groepen in het buitenland

Samenvatting

Dit literatuuronderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op publicaties over extramuraal toezicht, volgend op een intramurale straf of maatregel voor forensisch psychiatrische patiënten. Het is een inventarisatie van toezichtprogramma's, hun veronderstelde werkzame mechanismen bij de programma's en evaluatiestudies naar de programma's. Het toezicht kan in twee, elkaar niet uitsluitende, typen worden onderverdeeld. Het eerste type toezicht betreft vormen van aftercare en is mede gericht op resocialisatie en maatschappelijke reïntegratie. Het tweede type toezicht betref technisch toezicht, hieronder valt zowel het gebruik van technische observatiemiddelen (elektronisch toezicht, elektronisch volgsysteem, polygraaf) als het registreren van -met name- zedendelinquenten en het informeren van buurtbewoners (notification).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Aftercare
  4. Technisch toezicht 

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Knaap, L.M. van der, Hendriks, A., Kogel, C.H. (medew.), Nagtegaal, M.H. (medew.), Bogaerts, S. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Cahiers 2006-02
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.354

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Toezicht op TBS-ers extramuraal (research synthese); (research synthese)
Onderzoeker(s):
Gestel, Barbra van
Projectnummer:
1257
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie