Evaluatie training Mentale Kracht

Evaluatie training Mentale Kracht

Een plan-, proces-, en een effectevaluatie van de training mentale kracht voor politiemedewerkers

Samenvatting

Een deel van het politiepersoneel is verminderd bestand tegen de mentale belasting die gepaard gaat met hun taakuitvoering. Naast persoonlijk leed voor de betrokken functionarissen, kan dit ook leiden tot een verminderde operationele inzetbaarheid en hoge personele en maatschappelijke kosten. De minister van Veiligheid en Justitie vindt dit zorgwekkend en heeft meerdere maatregelen aangekondigd om te zorgen dat politiepersoneel met gezag kan blijven optreden (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011 en 2011-2012, 29628 nr. 238, nr. 262 en nr. 276). Deze maatregelen zijn verenigd en beschreven in het programma ‘Versterking professionele weerbaarheid’.
Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij agenten op dit punt meer en beter gaat trainen (Brief Minister van Veiligheid en Justitie aan Tweede Kamer, kenmerk 2011-2000267250). Om hier gevolg aan te geven is door de Politieacademie een training ‘Mentale Kracht’ ontwikkeld. De school voor Gevaar- & Crisisbeheersing heeft een training Mentale Kracht ontwikkeld die succesvol lijkt te zijn.
In dit rapport staat de evaluatie van deze training Mentale Kracht centraal. Het evaluatieonderzoek bestaat uit drie delen: 1. Planevaluatie, 2. Procesevaluatie en 3. Productevaluatie.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Planevaluatie
  3. Procesevaluatie
  4. Productevaluatie
  5. Samenhang tussen mentale kracht en psychische klachten
  6. Discussie en slotbeschouwing

Referentielijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Velden, P. van der, Lens, K., Hoffenkamp, H., Bosmans, M., Meulen, E. van der
Organisatie(s):
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) - Tilburg Law School, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) - Tilburg Law School
ISBN:
978-94-6167-218-6

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Training mentale kracht
Projectnummer:
2229
Operationele status:
Afgerond