Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006

Strafrecht en strafproces / Incassobureau

Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006

Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening

Samenvatting

De minister van Justitie dient de toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van gerechtsdeurwaarders te waarborgen. Daarom is het nodig zicht te houden op de ontwikkelingen in de praktijk van de beroepsbeoefening. De trendrapportage heeft tot doel een beeld te geven van de staat van de dienstverlening van gerechtsdeurwaarders. Tweejaarlijks worden de ontwikkeling op de volgende terreinen in kaart worden gebracht: (a) toegankelijkheid van de diensten (tarieven en spreiding vraag en aanbod), (b) de continuïteit (bedrijfseconomisch en in- en uitstroom gerechtsdeurwaarders) en (c) de kwaliteit en integriteit.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Toegankelijkheid ambtelijke dienstverlening
  4. Continuïteit ambtelijke dienstverlening
  5. Kwaliteit ambtelijke dienstverlening
  6. Conclusie  

Summary
Literatuur
Bijlagen
1 - Begeleidingscommissie
2 - Vragenlijsten
3 - Enquête kandidaat-gerechtsdeurwaarders

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M. ter, Ewijk, M.D. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
978-90-5454-228-5
Reeks:
Onderzoek en beleid 247
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trendrapportage gerechtsdeurwaarders
Onderzoeker(s):
Voert, M.J. ter
Projectnummer:
1290
Operationele status:
Afgerond