Balansverschuiving?

Civiel recht en civiel proces / Beroepscode

Balansverschuiving?

Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin sinds de invoering van de Wet op het Notarisambt 1999. Hierbij is ingegaan op a) de omgang met ethische dilemma’s door de individuele notaris en de kandidaat-notaris, en b) de activiteiten die op kantoorniveau plaatsvinden om de kennis van de beroepsethiek te vergroten en de beroepsethiek te bewaken.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het notariaat en marktwerking
  3. Het hybride ambt
  4. De beroeps- en gedragsregels
  5. De directe omgeving van de notaris
  6. Het notariële tuchtrecht
  7. Bevindingen en conclusies
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laclé, Z.D., Krop, B., Huls, N.J.H.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-15
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.290

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trendrapportage kwaliteit en integriteit notariaat; deelproject 2
Onderzoeker(s):
Huls, N.J.H.
Projectnummer:
1185B
Operationele status:
Afgerond