Trendrapportage notariaat 2006

Trendrapportage notariaat 2006

Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Samenvatting

Binnen het notariaat zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Sinds de nieuwe wet op het Notarisambt van 1999 is de marktwerking in de beroepsuitoefening versterkt. Daarnaast zijn er processen gaande als specialisatie, schaalvergroting en internationalisering. De Tweede Kamer is een tweejaarlijkse trendrapportage toegezegd (Kamerstukken II, 2003-2004, 23 706, nr. 56). De rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de a) toegankelijkheid, b) continuïteit en c) kwaliteit van de dienstverlening. In 2004 is de eerste trendrapportage notariaat uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Toegankelijkheid van het notariaat
  3. Continuïteit van het notariaat
  4. Kwaliteit van het notariaat
  5. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Begeleidingscommissie
2. Methoden van onderzoek
3. Tabellen en figuren bij hoofdstuk 2
4. Tabellen en figuren bij hoofdstuk 3
5. Tabellen bij hoofdstuk 4
6. Domeinmonopolies notariaat volgend uit diverse wetten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laclé, Z.D., Voert, M.J. ter
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-5454-999-4
Reeks:
Onderzoek en beleid 265
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.600

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Trendrapportage notariaat 2006
Projectnummer:
1434
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie