Tussenevaluatie programma eergerelateerd geweld

Tussenevaluatie programma eergerelateerd geweld

Samenvatting

In 2006 heeft de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie een beleidsprogramma ‘Eergerelateerd Geweld’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het programma bestaat uit drie projecten: maatschappelijke preventie, bescherming van (potentiële) slachtoffers, en strafrechtelijke aanpak. Voor de uitvoering van de beleidsmaatregelen van het programma is een stuurgroep ingesteld.
In 2010 wordt een evaluatie van het programma voorzien. Vooruitlopend daarop bestaat bij de genoemde stuurgroep behoefte aan een tussenevaluatie. Deze tussenevaluatie is gericht op de vormgeving van het Beleidsprogramma Eergerelateerd Geweld in termen van doelen en middelen en de veronderstelde relaties daartussen. Het als basis dienen voor de opzet van de voorgenomen eindevaluatie.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Tussenevaluatie programma eergerelateerd geweld
Projectnummer:
1807
Operationele status:
Afgerond