Zicht op wetgevingskwaliteit

Zicht op wetgevingskwaliteit

Een onderzoek naar de wetgevingsadvisering van de Raad van State

Samenvatting

Aan de hand van bestudering en analyse van een aantal parlementaire stukken is getracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de Raad van State in de wetgevingsadvisering de beginselen toetst aan de in de nota ‘Zicht op wetgeving’ geformuleerde wetgevingskwaliteitseisen en eventuele andere eisen van wetgevingskwaliteit. Daarnaast is onderzocht hoe de regering en het parlement met de adviezen van de Raad van State omgaat.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Wetgevingsadvisering door de Raad van State: het algemene kader
  3. Rechtmatigheid
  4. Doeltreffendheid en doelmatigheid
  5. Subsidiariteit en evenredigheid
  6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
  7. Onderlinge afstemming
  8. Eenvoud-duidelijkheid-toegankelijkheid
  9. Conclusies  

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Broeksteeg, J.L.W., Hardy, E.M.J., Klosse, S., Peeters, M.G.W.M., Verhey, L.F.M.
Organisatie(s):
WODC, METRO
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
9054546298
Reeks:
Onderzoek en beleid 233
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.234

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Uitspraken Raad van State op het gebied van wetgevingskwaliteit
Projectnummer:
01.003
Operationele status:
Afgerond