Organisatie strafrechtelijke milieuhandhaving

Organisatie strafrechtelijke milieuhandhaving

Vooronderzoek inzake implementatie nieuwe organisatie Functioneel Parket en politie

Samenvatting

In 2007 is een evaluatie voorzien van de regionale milieuteams (RMT’s) en interregionale milieuteams (IMT’s). Het gaat daarbij niet alleen om omvang, vorm en deskundigheid, maar ook om de vraag of de teams in staat zijn zicht en greep te krijgen op de zwaardere milieudelicten. Dit is het hieraan voorafgaande inventariserende onderzoek waarbij de volgende vraag centraal staat: hoe vordert de implementatie van de nieuwe uitvoeringsorganisatie en zijn de vorderingen conform de afspraken, aannames en uitgangspunten die gesteld zijn in de brief van de ministeries van BZK en VROM van 25 maart 2004 (kamerstuknr. 22 343) aan de Tweede Kamer inzake de versnipperde aanpak van milieucriminaliteit.

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Signalering, opsporing en vervolging van milieudelicten
  3. Inrichting van het functioneel parket
  4. De milieutaakuitvoering door de regionale milieuteams
  5. Milieutaakuitvoering door de interregionale milieuteams
  6. Conclusies
Colofon

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rayer, J., Mil, K. van, Smits, J., Bouwens, N. (medew.), Weber, M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, DHV Ruimte en Mobiliteit, Vakgroep Public Governance
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
DHV
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.482

Bestelinformatie

Adres:
DHV Huisvesting en Vastgoed
Telefoon:
033 4683500
Fax:
033 4683400

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Uitvoering milieutaak door functioneel parket en politiemilieuteams
Projectnummer:
1298
Operationele status:
Afgerond