Voorstudie Convergente Validiteit LIJ

Voorstudie Convergente Validiteit LIJ

Samenvatting

Met behulp van het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) worden gestructureerd gegevens verzameld over jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Aan de hand daarvan kunnen risicofactoren en –profielen worden geïdentificeerd en wordt de kans groter dat dergelijke jongeren op een juiste wijze worden getaxeerd. Dit kan een hulpmiddel zijn bij de bepaling van straffen en maatregelen passend in de persoonsgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit.
De centrale onderzoeksvraag in dit rapport is: "Kan de convergente validiteit van het LIJ worden onderzocht?". Hierbij zijn twee deelvragen van belang: 'Welke delen van het LIJ zijn als test te beschouwen?' en 'Welke vragenlijsten convergeren met het LIJ?'.

Inhoudsopgave

  1. Aanleiding
  2. Validiteit
  3. Beschrijving LIJ
  4. Beschouwing inhoud LIJ
  5. De SDQ en de SPsy nader bekeken
  6. Suggesties voor Validiteitsonderzoek LIJ
  7. Samenvatting en conclusies
  8. Tot slot
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Egberink, I.J.L., Meijer, R.R.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorstudie convergente validiteit (LIJ)
Projectnummer:
2110
Operationele status:
Afgerond