Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI

Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI

Voorstudie in het kader van het onderzoek Benchmark Gevangeniswezen

Samenvatting

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) neemt tweejaarlijks een personeelsenquete (BASAM) af bij haar medewerkers ter verbetering van de bedrijfsvoering. Door voortschrijdend inzicht en ervaring met het welbevindingsinstrument, is er behoefte ontstaan om na te denken over de noodzaak eventuele aanpassing van BASAM en gedetineerdensurveys door te voeren. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:

  • Hoe is de psychometrische kwaliteit van de BASAM-DJI en de gedetineerdensurvey te duiden?
  • Zijn de data van de BASAM-DJI en gedetineerdensurvey te koppelen?
  • Welke verbanden bestaan er tussen het welbevinden van gedetineerden en personeel?
  • Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan over de meetinstrumenten?
  • Vormen de bevindingen aanleiding om op basis van deze datasets uitgebreider onderzoek te verrichten in het kader van het benchmarken tussen penitentiaire inrichtingen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding en leeswijzer
  2. Psychometrische kwaliteit en koppelmogelijkheden
  3. Analyse
  4. Discussie en onderzoeksaanbevelingen
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Molleman, T., Sandijk, M.J. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Cahiers 2008-05

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbanden tussen de BASAM en de gedetineerdensurvey
Onderzoeker(s):
Molleman, T.
Projectnummer:
1719
Operationele status:
Afgerond