Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Samenvatting

Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiënten. Daarnaast biedt het inzichten in de relatie tussen delictgevaarlijkheid en klinische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of lichamelijke aandoeningen die relevant zijn voor het begrijpen en behandelen van een psychische stoornis en het daaruit voortvloeiende delictgevaar. Dit rapport is een vervolg op het rapport ‘Blijvend delictgevaarlijk – empirische schattingen en conceptuele verheldering’ (Onderzoek en beleid, nr. 226).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Psychische en lichamelijke pathologie en 'blijvende delictgevaarlijkheid' : een literatuurverkenning
  3. Casusbeschrijvingen
  4. Beveiliging en zorg voor 'blijvend delictgevaarlijke' patiënten met schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen
  5. Lichamelijke problematiek bij 'blijvend delictgevaarlijke' patiënten
  6. Samenvatting, conclusies en discussie

Summary
Literatuurlijst
Bijlage 1: Methoden
Bijlage 2: Afkortingenlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hartogh, V.E. den, Kogel, C.H. de, Bogaerts, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-19
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.333

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verbreding en verdieping longstay
Onderzoeker(s):
Hartogh, V.E. den
Projectnummer:
1313
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie