Effecten van de ISD-maatregel

Effecten van de ISD-maatregel

technisch rapport

Samenvatting

In Nederland is sinds oktober 2004 voor zeer actieve veelplegers (ZAVP's) van misdrijven de ISD-maatregel van kracht. Het doel van deze maatregel is criminaliteitsreductie door incapacitatie (onschadelijkmaking) en recidivereductie door middel van behandeling en resocialisatie. In deze studie is een quasi-experimentele onderzoeksopzet gebruikt om de effectiviteit van de ISD-maatregel afgerond in de periode 2004 tot en met 2008 in termen van recidivereductie en criminaliteitsreductie door incapacitatie te onderzoeken.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Slot
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Tollenaar, N., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Memorandum 2012-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verdieping Veelplegersmonitor 2011 ISD effecten technische rapportage
Projectnummer:
2088D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie