Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de psychosociale factoren die daarbij een rol spelen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Mogelijke gevolgen van OAG en factoren die daaraan ten grondslag liggen
  3. Constructie en toetsing van het hypothetische model
  4. De onderzoeksresultaten
  5. Het exploratieve onderzoek
  6. Samenvatting en conclusies

Summary and conclusions
Literatuur 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kunst, M.J.J., Schweizer, S., Bogaerts, S., Knaap, L.M. van der
Organisatie(s):
WODC, Intervict, Universiteit Tilburg
Plaats uitgave:
Den Haag/Tilburg
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
ISBN:
978-90-5454-975-8
Reeks:
Onderzoek en beleid 260
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.604

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verdiepingsstudie: onderlinge agressie en geweld in penitentiaire inrichtingen en werkverzuim
Projectnummer:
1258B
Operationele status:
Afgerond