Verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik

Politie en rechtshandhaving / Delict tegen openbaar gezag

Verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik

Een verkennende studie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en België

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië en verkent in hoeverre er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik en hoe zij dit bestrijden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het bewust en vrijwillig fingeren van een mensenhandelverhaal om voordelen te verwerven uit de verblijfsregeling en daaraan gerelateerde voorzieningen zonder daar recht op te hebben.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Verenigd Koninkrijk
  3. België
  4. Italië
  5. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lettinga, D., Keulemans, S.A.C., Smit, M., Beenakkers, E.M.T. (medew.), Hagen, L. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Cahiers 2013-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijkend landenonderzoek vreemdelingenrechtelijke regelingen voor slachtoffers van mensenhandel; europese B9 regelingen op basis van EU
Projectnummer:
2244
Operationele status:
Afgerond