De pakkans vergroot

Criminologie en victimologie / Randgroepjongeren

De pakkans vergroot

evaluatie van de pilot gepercipieerde pakkans jongeren in Tilburg

Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van de pilot Verhogen Pakkans zoals die in Tilburg vorm heeft gekregen. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe de in Tilburg ingezette maatregelen bijdragen aan een verhoging van de (gepercipieerde) pakkans onder overlastgevende en criminele jongeren en of dat is gelukt. Tevens beoogt het onderzoek waardevolle kennis op te leveren voor de jongerenaanpak in andere gemeenten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Aanpak jeugdgroepen in Tilburg
  3. Planevaluatie
  4. Procesevaluatie
  5. Conclusie
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schreijenberg, A., Schijndel, A. van, Vaan, K. de, Homburg, G.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verhoging perceptie pakkans
Projectnummer:
1884
Operationele status:
Afgerond