Rechtsbijstand en de waarde van het verhoor

Civiel recht en civiel proces / Bekentenis

Rechtsbijstand en de waarde van het verhoor

Een studie naar de te verwachten gevolgen op de verklaringsbereidheid en de opsporing en bewijsvoering in strafzaken van het verlenen van rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het verhoor

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate en op welke wijze de aanwezigheid van de advocaat voor en/of tijdens het politieverhoor van invloed kan zijn op de dynamiek, de resultaten en de plaats van het verhoor in het opsporingsonderzoek. Vier vragen stonden centraal:

  1. Hoe is het gesteld met de verklaringsbereidheid van verdachten in de opsporingsfase en van welke factoren is deze verklaringsbereidheid afhankelijk?
  2. Is het te verwachten dat de verklaringsbereidheid van de verdachte verandert onder invloed van de aanwezigheid van een advocaat (voorafgaand aan en/of tijdens het verhoor)?
  3. Wat betekent dit voor de opsporing en bewijsvoering in zaken waar een advocaat aanwezig is?
  4. Op welke wijze zouden de gevolgen hiervan bij deze strafzaken in de opsporing kunnen worden ondervangen?

De gedrukte versie van dit onderzoek is bij uitgeverij Boom Lemma verschenen onder de titel: Toga's in de verhoorkamer; de invloed van rechtsbijstand op het politieverhoor.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridische context
  3. De verklaringsbereidheid van verdachten
  4. Verklaringsbereidheid in aanwezigheid van een advocaat
  5. Mogelijke impact van de aanwezigheid van een raadsman op de opsporing en bewijsvoering in strafzaken
  6. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vanderhallen, M., Jong, A. de, Nelen, H., Spronken, T.
Organisatie(s):
Universiteit Maastricht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2014
ISBN:
978-94-6236-426-4
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Lemma
Telefoon:
+31 (0)70-3307033
Fax:
+31 (0)70-3307030
E-mailadres:
info@boomlemma.nl
Website:
www.boomlemma.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verhoor en verklaring in relatie tot andere opsporingsmiddelen
Projectnummer:
2201
Operationele status:
Afgerond