Overlast, lokaal beleid en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Overlast, lokaal beleid en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Resultaten uit een kwalitatief onderzoek

Samenvatting

Op 1 mei 2007 is de Nederlandse arbeidsmarkt voor mensen uit Midden- en Oost-Europese landen van de Europese Unie opengesteld.
Het doel van dit onderzoek is te achterhalen in hoeverre lokale overheidsactoren uit de voeten kunnen met bestaande bevoegdheden en instrumenten om overlastproblemen aan te pakken die gerelateerd zijn aan arbeidsmigranten uit deze regio.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Wonen en overlast
  3. Woonoverlast en de lokale beleidspraktijk
  4. Dakloosheid, overlast en lokaal beleid
  5. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gestel, B. van, Straalen, E.K. van, Verhoeven, M.A., Kouwenberg, R.F.D. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Cahiers 2013-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verkenning overlast en onveiligheid MOE-landers
Projectnummer:
2208
Operationele status:
Afgerond