Thuis onder voorwaarden

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Thuis onder voorwaarden

Wat deskundigen verwachten van de effecten van de wijziging voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ

Samenvatting

De voorwaardelijke machtiging Wet BOPZ (een rechtsinstrument dat de mogelijkheid biedt om iemand, in plaats van een gedwongen opname, ambulant te behandelen indien hij zich aan de voorwaarden houdt) wordt als gevolg van een zeer recent arrest van de Hoge Raad gewijzigd opdat het toepassingbereik van dit instrument wordt uitgebreid. De volgende vragen staan in dit onderzoek centraal: 1. Hoe beoordelen betrokken partijen (rechters, officieren van justitie, psychiaters) de bruikbaarheid van de voorgestelde wetswijziging? 2. In hoeverre zijn zij van mening dat de voorgestelde wetswijziging daadwerkelijk het beoogde effect zal opleveren?

Inhoudsopgave

Vooraf

  1. Achtergrond
  2. Resultaten
  3. Conclusies en samenvatting
  4. Summary  

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Land, H. van 't, Ruiter, C. de
Organisatie(s):
WODC, Trimbos-Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos-instituut
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-5253-534-5
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.327

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verlening voorwaardelijke machtiging op grond van de wet BOPZ
Projectnummer:
1343
Operationele status:
Afgerond