Vernieuwd toezicht op de kansspelen

Vernieuwd toezicht op de kansspelen

Eindrapportage

Samenvatting

In het onderzoeksrapport wordt allereerst een beschrijving van kansspelen, de kansspelmarkt en het toezicht op kansspelen gegeven. Daarna worden de Europeesrechtelijke aspecten besproken aan de hand van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Op basis van de bevindingen van de desk study en de paneldiscussie is een vijftal zgn. beslispunten geformuleerd welke bepalend zijn voor de inrichting van een nieuw toezichthoudend orgaan voor de kansspelen.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Soer, J.H.K.C., Hof, G.J.J. van den, Hannema, R.C., Jong , D.M. de
Organisatie(s):
WODC, DHV Milieu en Infrastructuur
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
DHV Milieu en Infrastructuur
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.882

Bestelinformatie

Adres:
DHV Milieu en infrastructuur, Amersfoort
Telefoon:
033 4682700
Fax:
033 4682801

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vernieuwd toezicht op de kansspelen
Projectnummer:
02.085
Operationele status:
Afgerond