Aanwezigheid verplicht

Aanwezigheid verplicht

een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Samenvatting

Per 1 januari 2011 zal de verschijningsplicht voor ouders in werking treden als onderdeel van de Wet versterking positie slachtoffers. Met het huidige onderzoek wordt de huidige situatie met betrekking tot de verschijning van ouders in kaart gebracht, wordt onderzocht of de veronderstelde mechanismen achter de verplichte aanwezigheid stand houden en wordt nagegaan wat de gevolgen zullen zijn voor de uitvoeringspraktijk in termen van werkprocessen en kosten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De huidige situatie
  3. Beleidsreconstructie
  4. Toetsing beleidsreconstructie
  5. Gevolgen voor de uitvoering
  6. Uitvoeringskosten
  7. Vervolgonderzoek
  8. Conclusie
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schreijenberg, A., Timmermans, M., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verplichte verschijning ouders
Projectnummer:
1834
Operationele status:
Afgerond