Een plicht met zachte hand

Een plicht met zachte hand

evaluatie van de verschijningsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Samenvatting

Medio 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie besloten de Wet versterking positie slachtoffers op alle onderdelen per 1 januari 2011 in te voeren, waaronder ook de verplichte verschijning voor ouders van minderjarige verdachten. De ex-ante evaluatie is in december 2010 opgeleverd en op 17 februari 2011 openbaar geworden (zie link bij: Meer informatie).
In deze procesevaluatie worden de volgende hoofdvragen beantwoord:

 1. Hoe wordt de verschijningsplicht uitgevoerd?
 2. Wat is de feitelijke werking van de verplichte aanwezigheid van de ouders bij het strafproces van hun minderjarige kind?
 3. Hoe verhoudt de geobserveerde werking van de verschijningsplicht zich tot de veronderstelde werking uit de ex ante evaluatei van de verplichte verschijning van ouders?
 4. Wat zijn de daadwerkelijk gebleken kosten van de in- en uitvoering van de verplichte verschijning?
 5. Wat kan geleerd worden van de bevindingen uit de evaluatie van de pilot in Utrecht om op vrijwillige basis de betrokkenheid van ouders te vergroten?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Uitvoeringspraktijk en werkprocessen
 3. Uitvoeringspraktijk in cijfers: aanwezigheid van ouders, aanhoudingen en medebrengingen
 4. Uitvoeringskosten van de verschijningsplicht ongeveer € 0.6 mln per jaar
 5. Gevolgen van de verschijningsplicht voor aanwezigheid ouders
 6. Gevolgen van aanwezigheid ouders voor de sanctie, de steun aan het kind en de opvoeding
 7. Onbedoelde gevolgen van de verschijningsplicht
 8. Voorlichten of verplichten?
 9. Conclusies: uitvoering, baten en kosten van de verschijningsplicht
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Everwijn, H., Lindenberg, R., Reitsma, J., Walberg, A.
Organisatie(s):
Significant , WODC
Plaats uitgave:
Barneveld
Uitgever:
Significant
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Significant APE
 
Parijsboulevard 209d
 
3541 CS Utrecht
E-mailadres:
info@significant.nl
Website:
https://ape.significant-groep.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verschijningsplicht ouders minderjarige verdachten
Projectnummer:
2032
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie