Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen

Strafrecht en strafproces / Nifp

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen

situatie tot 15 januari 2011

Samenvatting

Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) in de praktijk navolging krijgt en welke wijzigingen (organisatorisch en inhoudelijk) aangewezen lijken alvorens de pilot landelijk uit te rollen.
Kort samengevat komt het LIJ erop neer dat de betrokken ketenpartners in de verschillende fasen van het strafproces de jongere selecteren, screenen en diagnosticeren, en de rechterlijke macht informeren over de uitkomsten, ten behoeve van haar besluitvorming.
De link naar de vorige rapportage is te vinden bij: Meer informatie.

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Formele beschrijving LIJ
  4. Verschil initiële opzet en formele opzet
  5. Het LIJ in de praktijk
  6. Gebruikersoordeel
  7. Hiaten en knelpunten
  8. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nauta, O., Loef, L., Aalst, M. van (medew.), Hilhorst, N. (medew.)
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolg evaluatie landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen
Projectnummer:
1697B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie