Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen

Strafrecht en strafproces / Jeugdstrafrecht/procesrecht

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen

vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  • Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen.
  • Nagaan of er significante verschillen zijn tussen de rechtbanken in de afdoening van dit soort delicten.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2005 naar de specifieke aard en omvang van de vormen van ernstig crimineel gedrag, gepleegd, al dan niet in groepsverban, door jeugdigen van 14 tot 16 jaar en welke sancties de rechter deze jeugdigen oplegd.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Juridische kaders
  3. Doelstelling en onderzoeksvragen
  4. Onderzoeksopzet
  5. Resultaten dossieronderzoek
  6. Resultaten interviews
  7. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Dijk, B. van, Abraham, M.
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolg op het onderzoek motie-Griffith
Projectnummer:
1342
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie